logo  
Inloggen
Naam:
Wachtwoord:
Ingelogd blijven
Algemene voorwaarden

Voor statistische doeleinden worden bezoekersstatistieken van onze websites bijgehouden. Informatie zoals bezoekaantallen en bezoekfrequentie worden gebruikt voor intern onderzoek en verbetering van de website. Deze informatie is echter algemeen van aard.

Het Van Abbemuseum heeft zijn best gedaan om de rechthebbenden van het getoonde materiaal op te sporen en hun toestemming te vragen voor de openbaarmaking op internet. Meent u dat de digitale beschikbaarstelling van bepaald materiaal inbreuk maakt op enig recht dat u toekomt of uw (privacy)belangen schaadt, dan kunt u dit onderbouwd aan het Van Abbemuseum laten weten. Bij een gegronde klacht zal het Van Abbemuseum het materiaal ontoegankelijk maken en/of uit de online catalogus verwijderen, dan wel samen met u bekijken hoe op een andere manier aan uw klacht tegemoet kan worden gekomen.

2012 Van Abbemuseum
De informatie op deze site valt onder auteursrecht van het Van Abbemuseum, Eindhoven. Van werken van beeldende kunstenaars, aangesloten bij een CISAC-organisatie, zijn de rechten geregeld met Pictoright.
Aan de informatie op deze pagina's kunnen geen rechten worden ontleend. Het Van Abbemuseum besteedt de uiterste zorg aan de betrouwbaarheid en de volledigheid van alle gepubliceerde informatie. Onjuistheden kunnen echter voorkomen. Het Van Abbemuseum alsmede betrokken toeleveranciers van informatie zijn niet aansprakelijk voor schade als gevolg van onjuistheden, problemen veroorzaakt door, of inherent aan het verspreiden van de informatie via Internet alsmede technische storingen.

De Archiefwet 1995, het Archiefbesluit 1995 en de Wet Bescherming Persoonsgegevens 2001 zijn van toepassing.

Disclaimer

Visitor information like the number of visitors and the frequency of visits is collected for internal research and development of this portal. This information is of a general nature and beholds no personal details.

The Van Abbemuseum has made every effort to trace the copyright holders and to obtain their permission to disclose the material shown on the Internet. Should you believe that the digital disclosure of certain material infringes your copyrights or violates your rights of privacy, please contact the Van Abbemuseum to substantiate your claim. In the event of a valid claim the material will be made inaccessible and/or the catalogue removed from the site, or together we will try and come to some other form of agreement.

2012 Van Abbemuseum
The information on this site is under copyright restrictions of the Van Abbemuseum Eindhoven. Rights for works from artists, affiliated with a CISAC-organisation, are regulated by Pictoright.
No rights can be claimed from the information given in these pages. The Van Abbemuseum makes every possible effort to assure the completeness and correctness of all information published here. Inaccuracies can however occur. Neither the Van Abbemuseum nor those who supplied the information involved are responsible for harm which may arise as a consequence of errors, problems caused by or inherent in the distribution of the information by Internet, or for technical failures.

The 1995 Public Records Arc, the 1995 Public Records Decree and the 2001 Personal Data Protection Act apply.