logo
 
 
Zoekwoorden
Zoek in de index
Archief keuze
Artworks
Beheersarchief
Collectiearchief
Diaarchief
Kunstenaarsarchief
Museumarchief
Tentoonstellingsarchief
Press
Woordenlijsten
Dossier
Periode
Sub categorie
Datum gemaakt
Plaats
Jaar
Sorteer Alfanumeriek
Sorteer op aantal resulaten
0-9A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
A
Aanbiedingen kunstwerken voor aankoop (2 mappen)(625)
Aanbiedingen kunstwerken voor aankoop (map 1)(347)
Aanbiedingen kunstwerken voor aankoop (map 2)(246)
Aanbiedingen kunstwerken voor aankoop (map 3)(445)
Aanbiedingen kunstwerken voor aankoop / schenking (niet aanvaard)(368)
Aanbiedingen kunstwerken voor aankoop : Negatief(179)
Aanbiedingen overname tentoonstellingen (negatief )(157)
Aanbiedingen overname tentoonstellingen : Negatief(377)
Aanbiedingen overname tentoonstellingen : Negatief (2 mappen)(429)
Aankoop adviescommissie Culturele Raad Noord-Brabant : Correspondentie en notulen(38)
Aankoop kunstwerken : 'Die vier Grundrechnungsarten' El Lissitzky(4)
Aankoopadviescommissie Kunstcentrum Brabant : Notulen Provinciale Kunstaankopen(73)
Aankopen kunstwerken ten behoeve van Eigen Collectie : B & W dossiers(94)
Aankopen kunstwerken ten behoeve van eigen collectie : Correspondentie inzake aankoopvoorstellen College B&W(274)
Advies inzake restauratie kunstwerken(8)
Adviescommissie Beeldende Kunsten Buitenland : Correspondentie en notulen(58)
Adviescommissie Bureau Beeldende Kunsten Buitenland Ministerie van Cultuur, Recreatie en Maatschappelijk Werk (C.R.M.) :(74)
Adviescommissie Cultuur en Onderwijs Provincie Noord-Brabant : Notulen(27)
Adviesnota pakket- en apparatuurkeuze automatisering(3)
Advisering J. Leering inzake kunstvoorwerpen Het Dorp Arnhem(24)
Advisering J. Leering inzake kunstvoorwerpen ten behoeve van nieuwbouw Provinciehuis Noord-Brabant te 's-Hertogenbosch(133)
Advisering J. Leering inzake nieuwbouw Von der Heydt-Museum Wuppertal(104)
Advisering J. Leering inzake Plan Kalff ten behoeve van vorming kultureel informatie-documentatie centrum(24)
Afscheidstoespraak E.L.L. de Wilde voor Eindhovense Museumkring (29-08-1963)(14)
Afwijzing aanbieding kunstwerk Michael Asher voor aankoop(31)
Arbitrage R.H. Fuchs inzake P. Panhuysen en J. Spit nieuwbouw gemeentelijke Sociale Dienst Tilburg(44)
Artotheek Begeleidings Commissie De Beyerd Breda : Notulen(15)
Association Internationale des Critiques d'Art (A.I.C.A.) : Correspondentie en notulen(292)
Association Internationale des Critiques d'Art (A.I.C.A.) : Correspondentie inzake lidmaatschapopzegging R.H. Fuchs(5)
B
B & W dossier inzake nieuwe opzet educatieve voorzieningen n.a.v. afschaffen museumlessen(15)
B & W dossier inzake overheveling crediet aankoopbudget naar tentoonstellingsbudget(2)
B & W dossier inzake registratie bezoekersaantallen(3)
B & W dossier inzake schaderegeling kunstwerken t.b.v. aankoopfonds(3)
B & W dossier inzake tentoonstellingsprogramma en exploitatieresultaat(15)
B & W dossier inzake toestemming aankopen kunstwerken(2)
B & W dossier inzake vaststelling toegangsprijs(4)
Begeleidings- Advies Commissie Kunstcentrum Brabant : Correspondentie en notulen(100)
Begeleidings- en Adviescommissie Kunstcentrum Brabant : Correpondentie en notulen(175)
Begeleidings- en Adviescommissie Kunstcentrum Brabant : Correspondentie en notulen(86)
Beleidsnota 1975(18)
Beleidsnota 1980 en Knelpuntennota 1984(35)
Bemiddeling Arts Council of Great Britain tentoonstelling(71)
Bemiddeling J. Leering inzake ontslag Joseph Beuys Staatlichen Kunstakademie Düsseldorf(104)
Bemiddeling J. Leering inzake Stichting De Krabbedans(70)
Bemiddeling reizende tentoonstelling collectie Kees Bol(34)
Bemiddeling reizende tentoonstelling Moderne Nederlandse kunst in de Verenigde Staten(59)
Bemiddeling Stichting Wereldtentoonstelling Osaka 1970 Afdeling Nederland(130)
Bemiddeling tentoonstelling Biënnale de Paris 1975(9)
Bemiddeling tentoonstelling hedendaagse Nederlandse beeldende kunst in Engeland(43)
Beroepsvereniging van Beeldende Kunstenaars (B.B.K.) : Correspondentie en notulen(88)
Besluit B&W inzake Bedrijfszelfbescherming(3)
Bezetting museum n.a.v. bezuiniging Beeldende Kunstenaars Regeling (BKR) : Correspondentie(19)
Bijzondere ontvangsten : Kunstakademie Noorwegen(3)
Bijzondere ontvangsten, vergaderingen en rondleidingen(102)
Bijzondere ontvangsten, vergaderingen en rondleidingen : Verenigingen van huisvrouwen(36)
Bouwtekeningen : verbouwing kantoorruimte(1)
BW-dossiers inzake personeelssituatie Van Abbemuseum(23)
C
Centrale Commissie Sociale Kunstopdrachten Ministerie van Sociale Zaken en Volksgezondheid : Correspondentie en notulen(349)
Centrale Commissie van Revisie en Contact inzake Sociale Kunstopdrachten Ministerie van Sociale Zaken en Volksgezondheid(330)
Commissie Aankopen Kunstwerken van de Kunststichting Eindhoven : Correspondentie en notulen(146)
Commissie Beeldende Kunst van de Kunststichting Eindhoven : Correspondentie en notulen(1293)
Commissie Complementaire Arbeidsvoorziening Beeldende Kunstenaars (B.K.R. Commissie) : Correspondentie en notulen(706)
Commissie Decoratieve Aankleding van Schoolgebouwen : Correspondentie en notulen(146)
Commissie Educatieve Aangelegenheden : Notulen(28)
Commissie Stadsbeeld van de Kunststichting Eindhoven : Correspondentie en notulen(431)
Commissie Stadsbeeld van de Kunststichting Eindhoven : Notulen(847)
Commissie Stadsverfraaiing : Correspondentie en notulen(365)
Commissie Tentoonstellingen Beeldende Kunst van het Provinciaal Genootschap van Kunsten en Wetenschappen in Noord-Braban(251)
Commissie van Aanbeveling 50-jarig jubileum(10)
Commissie van Advies : Advies inzake aankoopbeleid(37)
Commissie van Advies : Correspondentie(298)
Commissie van Advies : Correspondentie en notulen(136)
Commissie van Advies : Nota's(10)
Commissie van Advies : Notulen(35)
Commissie van Advies : Rapport inzake de basiscollectie(2)
Commissie van Bijstand : Notulen en correspondentie(145)
Commissie van Toezicht : Correspondentie(726)
Commissie van Toezicht : Correspondentie inzake benoeming leden(233)
Commissie van Toezicht : Correspondentie inzake benoeming nieuwe directeur(71)
Commissie van Toezicht : Correspondentie inzake project Jef Geys(15)
Commissie van Toezicht : Jaarverslag 1967(14)
Commissie van Toezicht : Jaarverslag 1968(14)
Commissie van Toezicht : Jaarverslag 1969(19)
Commissie van Toezicht : Jaarverslag 1970(13)
Commissie van Toezicht : Jaarverslag 1971(15)
Commissie van Toezicht : Jaarverslag 1972(38)
Commissie van Toezicht : Jaarverslag 1973(14)
Commissie van Toezicht : Jaarverslag 1974(16)
Commissie van Toezicht : Jaarverslag 1975(20)
Commissie van Toezicht : Jaarverslagen 1955, 1957-1958(20)
Commissie van Toezicht : Jaarverslagen 1963-1966(30)
Commissie van Toezicht : Nota's(407)
Commissie van Toezicht : Notitie museumlessen(21)
Commissie van Toezicht : Rapport met bijlagen(62)
Commissie van Toezicht en Advies : Jaarverslag 1976(15)
Commissie van Toezicht en Advies : Jaarverslag 1977(15)
Commissie van Toezicht en Advies : Jaarverslag 1978(14)
Commissie van Toezicht en Advies : Jaarverslag 1979(15)
Commissie voor de beeldende kunst in het nieuwe stadhuis : Correspondentie en notulen(77)
Commissies van Toezicht en Advies : Benoeming leden(43)
Commissies van Toezicht en Advies : Correspondentie(26)
Commissies van Toezicht en Advies : Correspondentie inzake Bezuinigingen 1983(33)
Commissies van Toezicht en Advies : Jaarverslag 1980-1987(273)
Commissies van Toezicht en Advies : Notulen(1064)
Commissies van Toezicht en Advies : Notulen en correspondentie met leden en Gemeente Eindhoven(94)
Complementaire Arbeidsvoorziening Beeldende Kunstenaars (B.K.R. Commissie) : Correspondentie, notulen en atelierbezoeken(810)
Complementaire Arbeidsvoorziening Beeldende Kunstenaars (B.K.R. Commissie) : Notulen en atelierbezoeken(313)
Correpondentie inzake deelname R.H. Fuchs jury Lisbon International Show (LIS'81)(14)
Correspondentie betreffende collecties of aankopen kunstwerken eigen collectie(131)
Correspondentie Bureau Rijksinspecteur voor Roerende Monumenten inzake verdeling kunstwerken O.K.W(11)
Correspondentie E.L.L. de Wilde inzake dienstreis naar Praag en Wenen in verband met voorbereiding tentoonstelling Ooste(164)
Correspondentie E.L.L. de Wilde inzake open brief Maatschappij Arti et Amicitiae(4)
Correspondentie E.L.L. de Wilde inzake tentoonstelling Nederlandse schilderkunst in Engeland en Schotland(28)
Correspondentie E.L.L. de Wilde met Gemeente inzake aankoopbeleid(24)
Correspondentie E.L.L. de Wilde met Gemeente inzake dienstreis naar New York(7)
Correspondentie en nota's inzake reorganisatie bibliotheek(14)
Correspondentie inzake beveiliging kunstbezit in oorlogstijd(32)
Correspondentie inzake beveiliging tegen brand, inbraak en diefstal(144)
Correspondentie inzake deelname medewerkers aan externe commissies, organisaties en jury's (etc.)(229)
Correspondentie inzake discussiethema 'De gebruiker en de vormgever van het leefmilieu(200)
Correspondentie inzake duotentoonstelling Michael Asher en Daniel Buren Halle für internationale neue Kunst Zürich (niet(12)
Correspondentie inzake geschenk kunstwerk burgerij voor Eindhovense Stadsschouwburg(41)
Correspondentie inzake N.V. Spoorwegreclame(47)
Correspondentie inzake onderzoek en publicatie monografie Pieter Ouborg(116)
Correspondentie inzake organisatieonderzoek(2)
Correspondentie inzake overname tentoonstelling Collectie Crone(4)
Correspondentie inzake overname tentoonstelling Cosmorex Art AG Zürich (niet-doorgegaan)(33)
Correspondentie inzake overname tentoonstelling Tapies en Chillida (niet-doorgegaan)(12)
Correspondentie inzake proces publicatie catalogus Hans Haacke (Volume II)(84)
Correspondentie inzake publikatie Museum in Motion(16)
Correspondentie inzake restauratie Theo van Doesburg 'Compositie XXII' 1920(12)
Correspondentie inzake voorbereiding tentoonstelling jonge kunst (niet-doorgegaan)(89)
Correspondentie inzake werkgroep Brabantprojecten in het kader van Sonsbeek 71(115)
Correspondentie J. Leering inzake langdurig bruikleen collectie Giuseppe Panza di Biumo(47)
Correspondentie J. Leering met H.A. Maaskant en M. Abakanowicz inzake nieuwbouw Provinciehuis Noord-Brabant te 's-Hertog(74)
Correspondentie J. Leering, R.W.D. Oxenaar en E.L.L. de Wilde inzake gesprek Minister M.A.M. Klompé betreffende probleme(55)
Correspondentie met B & W Gemeente Eindhoven(239)
Correspondentie met B & W Gemeente Eindhoven : afdeling I t/m V(239)
Correspondentie met B & W Gemeente Eindhoven : afdeling VI(50)
Correspondentie met B & W Gemeente Eindhoven : afdeling VII t/m IX(56)
Correspondentie met B & W Gemeente Eindhoven : Inzake beheer en verzorging kunstbezit(16)
Correspondentie met B & W Gemeente Eindhoven : Inzake kasbeheer, benoeming en cultuurbeleid(71)
Correspondentie met B & W Gemeente Eindhoven : Inzake relatiecommissie(53)
Correspondentie met Christopher D'Arcangelo inzake overname tentoonstelling (niet-doorgegaan)(39)
Correspondentie met J.H. van Abbe inzake vermissing schilderij J.M. Molenaer(105)
Correspondentie met Rijksdienst Monumentenzorg inzake kunstbescherming en opslag kunstwerken in Rijksbergplaats Maastric(42)
Correspondentie met Wethouder Gemeente Eindhoven(40)
Correspondentie over discussie door en met de kunstenaars Ian Wilson en Joseph Beuys(23)
Correspondentie over en teksten van lezingen / artikelen / interviews van E.L.L. de Wilde(144)
Correspondentie over en teksten van lezingen / artikelen / interviews van J. Bremer(17)
Correspondentie over en teksten van lezingen / artikelen / interviews van J. Leering I(297)
Correspondentie over en teksten van lezingen / artikelen / interviews van J. Leering II(243)
Correspondentie over en teksten van lezingen / artikelen / interviews van J. Leering III(263)
Correspondentie over en teksten van lezingen / artikelen / interviews van J. Leering IV(312)
Correspondentie over en teksten van lezingen / artikelen / interviews van J. Leering V(270)
Correspondentie over en teksten van lezingen / artikelen / interviews van J. Leering VI(52)
Correspondentie over en teksten van lezingen / artikelen / interviews van R.H. Fuchs(1362)
Correspondentie over lezingen van W.J.A. Visser(23)
Correspondentie van / aan / over kunstenaars : A t/m C(329)
Correspondentie van / aan / over kunstenaars : D t/m J(332)
Correspondentie van / aan / over kunstenaars : K t/m N(351)
Correspondentie van / aan / over kunstenaars : O t/m S(308)
Correspondentie van / aan / over kunstenaars : T t/m Z(171)
Coördinatie Commissie Buitenlandse Tentoonstellingen : Correspondentie en notulen(663)
Cursussen : Winterprogramma(6)
D
E
F
G
 
H
I
Incidentele correspondentie E.L.L. de Wilde : A t/m B(147)
Incidentele correspondentie E.L.L. de Wilde : A t/m K(354)
Incidentele correspondentie E.L.L. de Wilde : A t/m M(114)
Incidentele correspondentie E.L.L. de Wilde : C t/m D(85)
Incidentele correspondentie E.L.L. de Wilde : E t/m J(265)
Incidentele correspondentie E.L.L. de Wilde : K t/m N(140)
Incidentele correspondentie E.L.L. de Wilde : L t/m Z(309)
Incidentele correspondentie E.L.L. de Wilde : N t/m Z(95)
Incidentele correspondentie E.L.L. de Wilde : O t/m S(265)
Incidentele correspondentie E.L.L. de Wilde : T t/m Z(192)
Incidentele correspondentie E.L.L. de Wilde inzake voorbereiding tentoonstelling A. Kruysen (niet-doorgegaan)(28)
Incidentele correspondentie J. Leering en D. Flavin inzake overname tentoonstelling (niet-doorgegaan)(124)
Incidentele correspondentie J. Leering en R.H. Fuchs iz aankoop D. Flavin 'Green crossing greens' (niet-doorgegaan)(54)
Incidentele correspondentie J. Leering inzake El Lissitzky(364)
Incidentele correspondentie J. Leering inzake voorbereiding en overname tentoonstellingen(380)
Incidentele correspondentie R.H. Fuchs met Gemeente inzake aankoopbeleid(3)
Incidentele particuliere correspondentie H. Driessen(43)
Incidentele particuliere correspondentie J. Bremer(13)
Incidentele particuliere correspondentie J. Debbaut(111)
Incidentele particuliere correspondentie J. Leering(431)
Incidentele particuliere correspondentie J. Leering inzake oprichting architectuurmuseum(28)
Incidentele particuliere correspondentie R.H. Fuchs(947)
Informatiegroep Van Abbemuseum : Correspondentie(17)
Informatiegroep Van Abbemuseum : Correspondentie en notulen(57)
Initiatief Philips tot oprichting van een cultureel centrum in Eindhoven : Correspondentie(11)
Institut für Kunstausstellungen : Tekst discussie (28-11-1985)(93)
International Council of Museums (I.C.O.M.) : Correspondentie(204)
International Council of Museums (I.C.O.M.) : Correspondentie en notulen(42)
Internationale Kunstmarkt Keulen : ARTINK '83(4)
Internationale Künstlergremium : Kunstenaars over kunstenaars(22)
J
K
L
M
N
 
O
P
R
S
Samenwerking van Abbemuseum met Stichting Kunstzinnige Vorming Eindhoven (S.K.V.E.) : Begroting en ontwikkelingsschets(33)
Samenwerking van Abbemuseum met Stichting Kunstzinnige Vorming Eindhoven (S.K.V.E.) : Correspondentie(185)
Schenkingen kunstwerken ten behoeve van eigen collectie (aanvaard)(133)
Schenkingen kunstwerken ten behoeve van Eigen Collectie : Afwijzingen(17)
Schenkingen kunstwerken ten behoeve van Eigen Collectie : B & W dossiers(46)
Sectie Tentoonstellingen Beeldende Kunst van het Provinciaal Genootschap van Kunsten en Wetenschappen in Noord-Brabant :(207)
Stafvergadering : Notulen(1107)
Stichting Ateliers '63 : Correspondentie en notulen(23)
Stichting Ateliers '63 Haarlem : Correspondentie en notulen(130)
Stichting Ateliers '63 Haarlem : Jaarrekeningen 1979-1984(77)
Stichting Beeldende Kunst in Noord Oost-Brabant : Correspondentie en notulen(17)
Stichting Film '70 en Electric Cinema Eindhoven : Correspondentie en notulen(57)
Stichting Kunstpublicaties / Museumjournaal : Correspondentie en notulen participantenraad(429)
Stichting kunstpublicaties : Correspondentie(293)
Stichting kunstpublicaties : Correspondentie en begroting(384)
Stichting kunstpublicaties : Correspondentie en notulen(244)
Stichting kunstpublicaties : Oprichting en correspondentie(90)
Stichting Kunstpublicaties : Rapport controle jaarrekeningen 1984-1985(11)
Stichting kunstpublicaties : Statutenwijziging(4)
Stichting Montevideo : Correspondentie(21)
Stichting Museumjournaal : Oprichtingsstatuten(4)
Stichting Nederlandsch Kunstbezit : Correspondentie en notulen inzake recuperatie van Nederlands kunstbezit(184)
Stichting Openbaar Kunstbezit : Aanvraag projectsubsidie Ministerie Cultuur, Recreatie en Maatschappij(9)
Stichting Openbaar Kunstbezit : Begroting 1985(20)
Stichting Openbaar Kunstbezit : Correspondentie en notulen(134)
Stichting Openbaar Kunstbezit : Correspondentie en notulen Algemeen Bestuur(379)
Stichting Openbaar Kunstbezit : Correspondentie en notulen bestuur(65)
Stichting Openbaar Kunstbezit : Correspondentie en notulen Dagelijks Bestuur(1307)
Stichting Openbaar Kunstbezit : Correspondentie Stichting voor Aestetische Vorming door middel van Radio in Woord en Bee(63)
Stichting Openbaar Kunstbezit : Enquête Museumkaart(18)
Stichting Openbaar Kunstbezit : Jaarrekening 1973(134)
Stichting Openbaar Kunstbezit : Jaarrekening 1979(26)
Stichting Openbaar Kunstbezit : Jaarrekening 1980(27)
Stichting Openbaar Kunstbezit : Jaarrekening 1981(28)
Stichting Openbaar Kunstbezit : Jaarrekening 1982(32)
Stichting Openbaar Kunstbezit : Jaarverslag 1985(46)
Stichting Openbaar Kunstbezit : Statutenwijziging(21)
Stichting Openbaar Kunstbezit : Uitbreken en uitbreiden 2e fase(12)
Stichting Openbaar Kunstbezit : Uitbreken en uitbreiden Nota over de toekomst van OKB / Openbaar Kunstbezit(12)
Stichting Openbaar Kunstbezit : Uitgeefplan 1987(30)
Stichting Openbaar Kunstbezit : Voorstel programma's over beeldende kunst voor jongere kijkers(45)
Stichting Zuid-Nederlandse ontmoetingen : Correspondentie en notulen(22)
Stichting Zuid-Nederlandse Ontmoetingen : Correspondentie en notulen inzake beeldenpark Middelheim(141)
Stichting, oprichting en inrichting van het museum : Correspondentie inzake algemene aangelegenheden : I(138)
Stichting, oprichting en inrichting van het museum : Correspondentie inzake algemene aangelegenheden : II(96)
Stichting, oprichting en inrichting van het museum : Correspondentie inzake artikelen over museum(28)
Stuurgroep E.A. Hof : Correspondentie inzake beoordelingsexperiment beeldende kunst(57)
Subsidie museumcollecties : Correspondentie Provincie Noord-Brabant en Gemeente Eindhoven(101)
Subsidie Rijk, Provincie en Gemeente inzake aankopen kunstwerken ten behoeve van de eigen collectie(208)
T
U
Uitgaande en inkomende post : A(172)
Uitgaande en inkomende post : B(294)
Uitgaande en inkomende post : C(193)
Uitgaande en inkomende post : D(167)
Uitgaande en inkomende post : E(45)
Uitgaande en inkomende post : F(61)
Uitgaande en inkomende post : G(411)
Uitgaande en inkomende post : Gemeente Einhoven(249)
Uitgaande en inkomende post : H(137)
Uitgaande en inkomende post : I(9)
Uitgaande en inkomende post : J(48)
Uitgaande en inkomende post : K(132)
Uitgaande en inkomende post : L(110)
Uitgaande en inkomende post : M(131)
Uitgaande en inkomende post : N(67)
Uitgaande en inkomende post : O(24)
Uitgaande en inkomende post : P(195)
Uitgaande en inkomende post : R(148)
Uitgaande en inkomende post : S(307)
Uitgaande en inkomende post : T(54)
Uitgaande en inkomende post : U(14)
Uitgaande en inkomende post : V(151)
Uitgaande en inkomende post : W(48)
Uitgaande en inkomende post : Z(6)
Uitgaande post : April 1958 - Mei 1958(122)
Uitgaande post : April 1959 - Mei 1959(122)
Uitgaande post : Augustus 1950 - December 1950(328)
Uitgaande post : Augustus 1957 - Oktober 1957(99)
Uitgaande post : Augustus 1958 - September 1958(86)
Uitgaande post : Augustus 1959 - September 1959(85)
Uitgaande post : December 1956 - Februari 1957(136)
Uitgaande post : December 1957(35)
Uitgaande post : December 1958(52)
Uitgaande post : December 1959(81)
Uitgaande post : Februari 1959 - Maart 1959(116)
Uitgaande post : Februari 1971 - Juni 1971(479)
Uitgaande post : Januari 1949 - Juni 1949(470)
Uitgaande post : Januari 1950 - Juli 1950(403)
Uitgaande post : Januari 1951 - Juni 1951(313)
Uitgaande post : Januari 1952 - Juni 1952(468)
Uitgaande post : Januari 1953 - April 1953(327)
Uitgaande post : Januari 1956 - April 1956(81)
Uitgaande post : Januari 1958 - Februari 1958(97)
Uitgaande post : Januari 1959(70)
Uitgaande post : Juli 1946 - Februari 1947(267)
Uitgaande post : Juli 1949 - November 1949(476)
Uitgaande post : Juli 1951 - December 1951(405)
Uitgaande post : Juli 1952 - December 1952(487)
Uitgaande post : Juli 1971 - Oktober 1971(365)
Uitgaande post : Juni 1957 - Juli 1957(112)
Uitgaande post : Juni 1958 - Juli 1958(145)
Uitgaande post : Juni 1959 - Juli 1959(95)
Uitgaande post : Maart 1947 - April 1948(375)
Uitgaande post : Maart 1957 - Mei 1957(95)
Uitgaande post : Maart 1958(75)
Uitgaande post : Mei 1953 - Augustus 1953(186)
Uitgaande post : Mei 1956 - Augustus 1956(105)
Uitgaande post : November 1957(30)
Uitgaande post : November 1959(54)
Uitgaande post : Oktober 1958 - November 1958(95)
Uitgaande post : Oktober 1959(91)
Uitgaande post : September 1956 - November 1956(135)
Uitgaande post : September 1970 - Januari 1971(559)
Uitgave Stichting Kunstzinnige Vorming Eindhoven Uit-de-Kunst : Correspondentie en notulen(66)
V
Vakdienst begroting 1988 en jaarrekening 1988-1989(101)
Vakdienstbestand Van Abbemuseum(5)
Vaststelling Verordening op het Stedelijk van Abbemuseum en instructie Direkteur(18)
Verbouwing en inrichting Van Abbemuseum : Correspondentie(72)
Verbouwing en uitbreiding Van Abbemuseum : Bouwplannen(26)
Verbouwing en uitbreiding Van Abbemuseum : Correpondentie inzake inrichting interieur(28)
Verbouwing en uitbreiding Van Abbemuseum : Correspondentie(27)
Verbouwing en uitbreiding Van Abbemuseum : Correspondentie en nota's(221)
Verbouwing en uitbreiding Van Abbemuseum : Correspondentie en notulen Projectteam(291)
Verbouwing en uitbreiding Van Abbemuseum : Correspondentie en toespraken heropening 16-12-1978(28)
Verbouwing en uitbreiding Van Abbemuseum : Correspondentie inzake kredietverlening(35)
Verbouwing en uitbreiding Van Abbemuseum : Ontwerp voor uitbreiding Architectenbureau Eschauzier / Van den Berg / De Vle(261)
Verbouwing Van Abbemuseum : Aanbrengen publieksaccommodatie hal(11)
Verbouwing Van Abbemuseum : Inrichting dienstwoning tot kantoorruimte(30)
Verbouwing Van Abbemuseum : Onderhoud en vernieuwing(5)
Verbouwing Van Abbemuseum : Ontwerp voor uitbreiding Architectenbureau Eschauzier / Van den Berg / De Vletter : Correspo(791)
Verbouwing Van Abbemuseum : Ontwerp voor uitbreiding Architectenbureau Eschauzier / Van den Berg / De Vletter : Kostenra(63)
Verbouwing Van Abbemuseum : Plaatsing directieverblijf binnenplaats(9)
Verbouwing Van Abbemuseum : Verpaatsing portiersloge en voorstel depotruimte stadhuis(13)
Vereniging De Museumdag : Correspondentie en notulen(94)
Vereniging Rembrandt : Correspondentie(7)
Vereniging Rembrandt : Correspondentie en notulen(182)
Vereniging van Beheerders van Musea en Oudheidkamers in Noord-Brabant : Correspondentie en notulen(71)
Vereniging van Musea in Brabant : Correspondentie en notulen ledenvergaderingen(269)
Vereniging van Musea in Noord-Brabant : Correspondentie en notulen(24)
Vereniging van Oost-Brabantse kunstenaars : Correspondentie en notulen(110)
Vereniging Vrienden van de Globe : Oprichting, correspondentie en notulen(81)
Verklaring vernietiging van archiefstukken(1)
Verslag inzake discussiethema 'De gebruiker en de vormgever van het leefmilieu(85)
Verslag van de Culturele Raad in de Gemeente Eindhoven 1954(18)
Video : Correspondentie inzake bruiklenen en eigen bezit(131)
Video : Correspondentie inzake bruiklenen en eigen collectie(22)
Video : Correspondentie inzake Stichting De Appel(17)
Video : Correspondentie inzake video coöperatie van Europese kunstinstituten (V.C.E.K.)(49)
Voorstel opheffing status vakdienst Van Abbemuseum en invoering contractmanagement(34)
W
Weerwoordclub Sectornota Kunstmusea Ministerie van Cultuur, Recreatie en Maatschappelijk Werk (C.R.M.) : Correspondentie(46)
Werkbespreking : Notulen(220)
Werkcommissie Architectuur en Beeldende Kunst Culturele Raad Noord-Brabant : Correspondentie en notulen(131)
Werkgroep 'Kunst in de maatschappij van nu' Kasteel Drakensteyn Koninklijk Huis : Correspondentie en notities(52)
Werkgroep Artotheek B.K.R. : Correspondentie en notulen(44)
Werkgroep Ateliers en werkplaatsen beeldende kunstenaars Eindhoven : Correspondentie en notulen(77)
Werkgroep Beeldende Kunst van de Stichting Kunstzinnige Vorming Eindhoven (S.K.V.E.) : Notulen(33)
Werkgroep Beeldende Kunst van de Stichting Kunstzinnige Vorming Eindhoven (S.K.V.E.) : Notulen en correspondentie(98)
Werkgroep Bouwschutting Wal : Notulen(11)
Werkgroep Cassette - T.V. inzake de toepassing van videorecorders ten behoeve van educatief werk : Correspondentie en no(27)
Werkgroep Direkteuren Culturele Instellingen : Correpondentie inzake Opzet Uitkrant(50)
Werkgroep Direkteuren Culturele Instellingen : Correspondentie en notulen(596)
Werkgroep Direkteuren Culturele Instellingen : Notulen(273)
Werkgroep docenten kunstinleidende lessen van de Stichting Kunstzinnige Vorming Eindhoven (S.K.V.E.) : Correspondentie e(35)
Werkgroep Educatieve Diensten van Museums in Nederland : Correspondentie en notulen(426)
Werkgroep Experimenten van de Kunststichting Eindhoven(67)
Werkgroep Filmhuis De Krabbedans : Correspondentie en notulen(35)
Werkgroep Jan Gregoormonografie : Correspondentie en notulen(62)
Werkgroep Kunstenaarscentrum Eindhoven : Correspondentie inzake Werkplaatsenplan(72)
Werkgroep Landelijk Werkplaatsencentrum : Correspondentie inzake Werkplaatsenplan(64)
Werkgroep Landelijk Werkplaatsencentrum : Philip Morrisplan(16)
Werkgroep Museum Promotie : Correspondentie en notulen(27)
Werkgroep School en Gezin Schoolpedagogische Dienst : Correspondentie en notulen(171)
Werkgroep uitgave Jan Gregoormonografie(17)
Werkgroep Vormgeving Milieu : Verslag activiteiten(3)
Werkoverleg : Notulen(26)
Werkplaats van Beeldende Kunsten Jan van Eyk Akademie Maastricht : Notulen(50)
Z